streda 16. mája 2012

Naša rieka

Laborec je slovenská rieka dlhá 129 km. Je symbolom regiónu Zemplín, keďže je riekou, ktorá preteká takmer celým jeho územím zo severu na juh.Podľa povesti je rieka pomenovaná po slovanskom veľmožovi Laborcovi, ktorý vládol v 9. storočí Užhorodu.Laborec pramení v Nízkych Beskydách na území Slovenska v nadmorskej výške 682 m.n.m.Priberá prevažne ľavostranné, pomerne rozvinuté prítoky Výravu, Udavu a Cirochu, s ktorými nad Humenným spolu vytvárajú vejár tokov. Ďalej rieka obteká pohorie Vihorlat a prechádza do nížiny, kde zmierňuje svoj sklon. Po dlhšom bezprítokovom úseku sa zlieva s veľkým ľavostranným prítokom Uhom, ktorého väčšia časť povodia sa nachádza v Zakarpatskej Ukrajine (1 613 km², čo je 61%).

My town

My name is Viktor. I live in Humenné on Dargovských hrdinov street. In Humenné is a lake
Laborec. Humenné is on the east of Slovakia.There are many churches,shops,hospitals,
schools and manor of Drugets in Humenné. There live a 50 000 people. In Humenné is a mountain Vihorlat. Humenné is a nice town.